FUNDUSZE EUROPEJSKIE

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

DENIQUE SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich “Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020”

CEL FINANSOWANIA:

Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.